top of page
Gr%C3%83%C2%B8nne_friskole_(11)_edited.j

Ekspedition plastik Amager

I 2020/21 gik hundredvis af skoleelever på Amager på jagt efter plastik på vej ud i havet

Med støtte fra Miljøstyrelsens strandrensningspulje gennemførte miljøorganisationen Ekspedition Plastik  en kampagne mod plastikforurening på Amager.  Organisationen inviterede skoler  til at sende klasser på ekspedition til stranden for at opsamle vildfaren plastik, der ellers ville være endt i Øresund.

Målet var at få eleverne til at forstå, at plastik, der rammer ved siden af skraldespanden, bliver grebet af vind og vand, og meget af det ender i havet.

”Vi oplevede, at børn er skrappe til at spotte affald, og samtidig benyttede vi lejligheden til at fortælle dem om problemerne med plastik, og om hvordan vi kan være med til at løse dem. Og så satser vi på, at børn, der har været med på Ekspedition Plastik, gik hjem og opdragede deres forældre og søskende til ikke at smide plastik i naturen.” siger Berit Asmussen, miljøbiolog og medstifter af Ekspedition Plastik.

Eleverne blev delt op i grupper og udstyret med handsker, gribestænger og affaldsposer. En ekspedition varede 3-4 timer inklusiv en fortælling om plastik og en opsamling, hvor deltagerne så på det indsamlede affald sammen med de to ekspeditionsledere fra Ekspedition Plastik.

Vi undersøgte bl.a. hvilke typer plastik der er meget af - og talte om hvordan man kunne have undgået at netop det, som der er samlet ind, lander i naturen fremover.

Ialt 15 skoleklasser deltog i Ekspedition Plastik på Amager. 

Ekspedition Plastik i Arktis

Opal

Har undersøgt havvandet omkring Island for plastik  - forår 2019

 

Tara

LINDEN

Tog prøver af havvandet for plastik i farvandet omkring Svalbard i sommeren 2019

I sommeren 2019 sejlede Tara fra Norge til Scoresbysund i Grønland for at undersøge havvandet for plastik og kviksølv

Ekspeditioner til lands og ikke mindst til havs er selv sagt en vigtig del af Ekspedition Plastiks mission.

TIL LANDS

I skoleåret 2020/2021 laver vi med støtte fra Miljøstyrelsen en række ekspeditioner i samarbejde med skoler på Amager, hvor vi samler plastik samtidig med, at vi oplyser om og drøfter med elever og lærere, hvad vi og hvad samfundet kan gøre for at forhindre plastik i naturen. 

TIL HAVS
I november og december 2019 befandt vores Ekspedition Plastik i Asien sig på Papua, hvor vi undersøgte hav, strande og natur for plastik i samarbejde med med lokale miljøorganisationer. Vi lavede strandrensninger med lokale borgere og drøftede, hvad man kan gøre ved plastikforurening. Vi tog prøver af havvandet med vores mantatrawl og delte resultatet ,med medier og samarbejdspartnere.

 

Lige nu forbereder vi næste del af ekspeditionen i Indonesien. 

Formålet  er en kombination af dokumentation af plastikforurening  i asiatiske lande, og kommunikation i danske medier om, hvad den lokale befolkning tænker om og gør ved forureningen. 

NORDISKE FARVANDE

Sidste år havde vi også en række mindre ekspeditioner i de nordiske farvande. Således var vi med på skonnerten Opal og den Islandske organisation Ocean Missions langs vest og nordkysten af Island, hvor det viste sig, at i de områder, hvor vi så flest hvaler som pukkelhvaler, kaskelot og spækhuggere, også var de områder, hvor vi fandt mest mikroplastik. Det kan både være fordi at mikroplastik kommer med de samme havstrømme som det plankton, som hvalerne lever af.  Det kan også skyldes, af det rige marine liv tiltrækker fiskefartøjer, der taber plastik – net og liner - til havmiljøet.  Mest sandsynligt er det en blanding af begge faktorer der giver et øget fund af mikroplastik, netop i de områder med mest marint dyreliv.  

Hen over sommeren 2019 tog den danske tremastede skonnert S/V Linden taget prøver af havvandet omkring Svalbard.

aboutus

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

LEARN MORE
bottom of page