Ekspedition plastik i Asien

I november og december 2019 

sejler Ekspedition Plastik

med skibet S/Y Christianshavn

fra Papua til Filippinerne.

Vi tager prøver af havvandet, snakker plastik med lokalbefolkningen

og rydder op.
 

Følg ekspeditionen på Facebook

Ekspedition Plastik i Arktis

Opal

Har undersøgt havvandet omkring Island for plastik  - forår 2019

 

Tara

LINDEN

Tager prøver af havvandet for plastik i farvandet omkring Svalbard i sommeren 2019

I sommeren 2019 sejler Tara fra Norge til Scoresbysund i Grønland for at undersøge havvandet for plastik og kviksølv

Ekspeditioner til lands og ikke mindst til havs er selv sagt en vigtig del af Ekspedition Plastiks mission.

 

I november og december sejler vi fra Indonesien til Filippinerne. 

På ekspeditionen vil vi undersøge hav, strande og natur for plastik, vil vi mødes med lokale miljøorganisationer, lave strandrensninger med lokale borgere og drøfte, hvad man kan gøre ved plastikforurening. Vi vil som sædvanligt tage prøver af havvandet med vores mantatrawl og dele resultatet ,med medier og samarbejdspartnere.

 

Formålet med Ekspeditionen er en kombination af dokumentation af plastikforurening  i asiatiske lande, og kommunikation i danske medier om, hvad den lokale befolkning tænker om og gør ved forureningen. 

 I april sejlede vi med skonnerten Opal og den Islandske organisation Ocean Missions langs vest og nordkysten af Island, hvor vi tog prøver af havvandet for mikroplast. Det viste sig, at i de områder, hvor vi så flest hvaler som pukkelhvaler, kaskelot og spækhuggere, også var de områder, hvor vi fandt mest mikroplastik. Det kan både være fordi at mikroplastik kommer med de samme havstrømme som det plankton, som hvalerne lever af.  Det kan også skyldes, af det rige marine liv tiltrækker fiskefartøjer, der taber plastik – net og liner - til havmiljøet.  Mest sandsynligt er det en blanding af begge faktorer der giver et øget fund af mikroplastik, netop i de områder med mest marint dyreliv.  

Hen over sommeren 2019 har den danske tremastede skonnert S/V Linden taget prøver af havvandet omkring Svalbard

 

I juli-august sejlede det gode skib Tara til Grønland, og besætningen tager prøver af havvandet undervejs.  

Vi håber at de tre sejlladser kan bidrage til at kortlægge omfanget af plastikforurening i de arktiske egne.

ekspeditionplastik@gmail.com
CVR nr. 40669450
Bank: Fælleskassen, reg-konto nr: 8411-0002040578
logohvidt.png